IR darbastalis » Apie mus spausdinti
tiesiog kviečiam prisėsti prie mūsų šeimyninio darbo stalo, susitikti su mumis ir pabendrauti.
Kaip senoj didelėj šeimoj - tėvas sėdas už vieno stalo galo, mama už kito, o tarp jų visi vaikai ir priimtieji. Ir dalinamės - malda, kasdiene duona, širdies ir minties žodžiu ir kasdieniu darbu bei jo vaisiais.

Ričardas nuo paauglystės pėsčiomis atradęs Viliaus Orvido sodybą, klausęs jo plaktuko kaukšėjimo ir reto žodžio išminties, paskui šv.Pranciškų mėgdžiojęs pačioje pirmutinėje, besikuriančioje Pakutuvėnų bendruomenėje, minkęs molinukui molį, melžęs ožkas ir dalinęsis gyvenimu su atmestaisiais, narkotikų palaužtais, vėliau išėjęs pranciškonų dvasinę mokyklą, pažino žmonių su negale paslaptį. Dirbo ir kūrė drauge su jais Vilniaus Pal.J.Matulaičio soc. centro užimtumo grupėse, čia jis susitiko su Inesa ir žmonių su negale palydimi mes atradome pašaukimą kurti šeimą.

Inesa savo dvasinius ieškojimus pradėjo su atsikuriančiais ateitininkais, palydima ir ugdoma Eucharistinio Jėzaus seserų, ėjo bendruomenės pažinimo keliu. Studijų metais su šv.Rašto grupelės draugais įkūrė Tikėjimo ir šviesos bendruomenę, buriančią tėvus su savo neįgaliais vaikais,  prie Vilniaus šv.Jono Bosko parapijos, vėliau tokią pat bendruomenę Vilniaus pal.J.Matulaičio parapijoje. Iniciavo Dienos užimtumo centrą neįgaliems asmenims bei Atviros bendruomenės veiklą šeimoms su neįgaliais vaikais prie Pal.J.Matulaičio socialinio centro.

Sukūrę šeimą, iniciavome pirmos Tarptautinės bendruomenės Arka namus Lietuvoje, Vilniaus rajone, Čekoniškių kaime. Po šešerių kūrimo ir įtemptos veiklos metų, vienerius metus stažavomės Tarptautinės bendruomenės Arka Caillou blanc bendruomenėje Prancūzijoje. Šie metai įkvėpė surinkti visus sukauptus darbus ir jais pasidalinti prie darbastalio.